ประวัติบริษัท

บริษัท โบว์ลิ่งไทย จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินธุรกิจนี้มาแล้ว
ในนาม บริษัท โบว์ลิ่งโซลูชั่น จำกัด ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2543 และเป็นตัวแทนจำหน่าย
สินค้า .VIA BOWLING PRODUCTS .ในปีพ.ศ.2546 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์
เครื่องจักร เลน และอะไหล่โบว์ลิ่งของสินค้ายี่ห้อ AMF, Brunswick, VIA ทั้งยังรับติดตั้ง, รื้อถอน,
ขนย้าย งานโบว์ลิ่งทั้งระบบ มาจนถึงปัจจุบัน

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ
- เอส เอฟ สไตรค์ โบวล์
- BSC The Trendy Bowl ระยอง
- BSC สุรินทร์ คอสมิค โบวล์
- BSC ศรีราชา
- Nasa Cosmic bowl สุพรรณบุรี
- เมเจอร์โบว์ กรุ๊ป
- นัมเบอร์วันโบวล์
- โบว์ลิ่ง เสรี ลำปาง
- เมเจอร์ฮอลลีวูด
- Highland Bowl เชียงราย
- The Greenery Resort & Spa เขาใหญ่
- โฆษะโบวล์ ขอนแก่น
- กระบี่โบวล์
copyright 2010 © www.bowlingthai.co.th